این کتاب سریع‌ترین راه ممکن برای فهم پنجاه نظریۀ شاخص و تأثیرگذار در روانشناسی است. نویسنده مهم‌ترین اطلاعات لازم دربارۀ هر نظریه را در نهایت اختصار اما به زبانی روشن و آسان‌فهم در دسترس خواننده گذاشته است. ویژگی کتاب حاضر این است که برخی نظریه‌های مهم اما کمتر شناخته‌شده در ایران را در کنار نظریه‌های مشهورتر گذاشته و خواننده را متوجه اهمیت آن‌ها می‌کند.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.