چگونه یک کشور را اداره کنیم، گزیده‌ای از آثار مارکوس سیسرون، بزرگ‌ترین دولتمرد و سخنور روم باستان، است. نوشته‌های سیسرون طی بیش از دو هزار سال بر نسل‌های مختلف تأثیر گذاشتند و امروزه هم خواندنی‌اند.

 

«اثری نافذ در آشنایی با یکی از شریف‌ترین ذهن‌های تاریخ»

بَری استراوس، نویسندۀ کتاب نبوغ رهبری

«مردم هرچه بیشتر سیسرون بخوانند، دنیا جای بهتری خواهد شد.»

آنتونی کوربیل، دانشگاه کانزاس

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.