رابرتسون به‌خوبی نشان می‌دهد که اندیشیدنِ به مارکوس اورلیوس به‌مثابه‌ یک الگو، چگونه می‌تواند به درک ما از معنای زندگی به شیوة رواقی کمک کند، نیز فهم اینکه چگونه در مقابل چالش‌های زندگی‌مان تاب‌آوری و واکنش داشته باشیم.

کریستوفر گیل

کتاب جذابی که مارکوس اورلیوس را از ژرفای تاریخ به صحنة زندگی امروز می‌آورد و با تلفیق تاریخ روم و فلسفة رواقی، زندگی مردی را به ما می‌نمایاند که در «تأملات‌«اش پنهان است. تمرکز نویسنده بر آموزه‌هایی از حیات مارکوس اورلیوس است و رابرتسون با مهارت خود در روان‌درمانگری نشان می‌دهد که از زندگی و نوشته‌های اورلیوس چه راهکارهای عملی‌ای می‌توانیم برای اعتلای زندگی‌مان کسب کنیم.

جان سلارس، نویسندة کتاب هنر زندگی، رواقی‌گری و فلسفة هلنیستی

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.