• «مسیر آشتی؛ از استبداد به دموکراسی»… آفریقای جنوبی چگونه از دوران استبداد گذر کرد؟… اثری از برندة جایزة صلح نوبل با ترجمة بهمن احمدی امویی.

  • ولگردی با قصد قبلی؛ یک داستان بلند طنز از میوریل اسپارک. مجلة تایم نام این نویسندة زن اسکاتلندی را در فهرست پنجاه نویسندة بریتانیایی (1945 تا 2005) در ردة هشتم قرار داده است.

  • «دیپلماسی دیجیتال» به عنوان نخستین کتاب در این زمینه ترجمه شد؛ کتابی از انتشارات راتلج دربارة تاثیر فناوری‌های جدید بر دیپلماسی و الزامات تازة دولت‌ها و دیپلمات‌ها.

تماس با ما

  • تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری شرقی
  • شماره 74، طبقه دوم کد پستی: 1314763761
  • تلفن: 66477405 دورنگار: 66401269
  • نشانی الکترونیک: info@parsehbook.com
کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.