در فیلم‌ها آنان مردانی با بارانی‌های چرمی سیاه‌رنگ بودند که نیمه‌های شب به درها می‌کوبیدند و هر کسی را جرئت کرده بود رایش سوم را تهدید کند، توقیف می‌کردند.

تصویر واقعی سازمان گشتاپو به طرز اجتناب‌ناپذیری از افسانه آن پیچیده‌تر است. افراد گشتاپو هرچند اغلب تنها به خودشان و سرپرست مستقیم خویش پاسخگو بودند، جدا از یکدیگر نیز کار نمی‌کردند. 

اس‌اس و گشتاپو اغلب با هم گرفته می‌شوند، جای تعجب هم ندارد، زیرا آنها در طول جنگ همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتند. 

اما گشتاپو دقیقا از چه کسانی تشکیل شده بود؟ نقش آنان در رژیم نازی چه بود و چرا این‌گونه قدرتمند، موثر و هراس‌آور بودند؟ این کتاب شرحی کامل درباره افراد، وظایف و عملیات‌های گشتاپو ارائه می‌دهد.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.