“کتابخانه بابل” مشتمل بر هشت داستان بانضمام پی نوشت و واژه نامه است. بورخس در مقدمه ای بر کتاب نوشته است: «هشت داستان این کتاب چندان نیازی به توضیح ندارد. داستان هشتم (باغ جاده های چندشاخه) داستانی کارآگاهی است. خوانندگان شاهد ارتکاب قتل و همه مقدمات یک جنایت اند که انگیزه اش از آنها پنهان نگه داشته نمی شود. ولی فکر می کنم که تا قسمت آخر داستان، معنای آن را درک نمی کنند. بقیه داستان ها، حکایت هایی خیالی است…»
ویرانه های مدور، بخت آزمایی در بابل، نزدیکی به المعتصم و پیر منار نویسنده کیشوت، عناوین برخی داستان های این کتاب است. این کتاب را بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در 139 صفحه و بهای هشت هزار تومان منتشر کرده است.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.