مجموعه “داستان جنگجو و دوشیزه اسیر” از داستان ها و بخش های مختلفی تشکیل شده است و در هر داستان، سرگذشت یک زندگی، یک شخصیت یا یک پدیده واقعی با همه حاشیه ها، متن و پیرامونش ترسیم شده است.

بورخس را استاد تلفیق مضامینی چون رویاها، ادیان، افسانه ها و اساطیر، حیوان ها، کتاب ها و کتابخانه ها می دانند. حجم عظیم دانسته ها و معلومات او حتی با خواندن مجموعه داستان هایش نیز میسر نیست؛ در عین حال هر داستانش انبوهی از آگاهی، اطلاعات و مضامین تخیلی را به مخاطبش عرضه می کند.

 بورخس در داستان هایش و آنچه در این کتاب خواهید خواند، به وفور از مضامین و متون شرقی استفاده کرده و جابه جا در آثارش به آیین ها، کتابها، تاریخ ملت ها و فرهنگ ها ارجاع داده است. جهانی داستانی او را جهانی تودرتو می دانند که خواننده با ورود به آن، قدم به دنیاهای متفاوتی می گذارد.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.