آثارِ الساندرو باریکو،‌ داستان نویس مشهور ایتالیایی در سراسر جهان به زبان‌های گوناگون ترجمه شده‌اند. کتاب «ابریشم» یکی از مهمترین نوشته‌های اوست. جوزپه تورناتوره کارگردان مشهور هم فیلم «افسانه ۱۹۰۰» را بر اساس نمایشنامه تک‌گویی او با نام «نووچنتو» ساخته است.

«خون‌بس» یک داستان اصیل ایتالیایی است و همان‌قدر که بوی گلوله و خون می‌دهد، بوی زندگی هم از آن به مشام می‌رسد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

سالینا خود را زمین انداخت و اتفاقی کنار روکا قرار گرفت. دو مرد لحظه‌ای به چشم‌های هم خیره شدند. نعره‌ای مبهم و وحشتناک از حنجره روکا درآمد. سالینا به زحمت خود را روی کف اتاق کشید و عقب نشست. به پشت چرخید تا نگاهش به چشم‌های روکا نیفتد. تمام بدنش شروع کرد به لرزیدن. جز این نعره دردناک، همه جا را سکوت محضی فرا گرفته بود. سالینا روی آرنج‌هایش بلند شد و به ته اتاق نگاه کرد. جسد کودک آنجا بود، چسبیده به دیوار که با گلوله‌های مسلسل سوراخ‌سوراخ شده و زخم‌های باز برداشته بود.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.