“تهوع” یکی از معروف‌ترین آثار ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی است که در سال ۱۹۳۸ زمانی که سارتر استاد دانشگاه بود، منتشر شد.
تهوع داستان نویسنده‌ای است که در شهری به نام بویل مسکن گزیده تا در مورد یکی از بزرگان این شهر کتابی بنویسد. او در مدت نوشتن کتاب به ثبت تجربه‌های شخصی روزانه‌اش می‌پردازند ولی یک احساس تهوع گنگ همراه اوست که دلیلش را نمی‌داند.
بسیاری معتقدند این رمان از لحاظ رمان‌بودگی یا رمان‌وارگی، واجد ارزش‌های عالی ادبی نیست اما تقریبا جملگی این باور را دارند که کتاب بستری مناسب برای طرح نظریات و دیدگاه‌های فلسفی سارتر است.
رمان تهوع یکی از محوری‌ترین آثار مکتب اگزیستانسیالیسم است. سارتر در سال ۱۹۶۴ به خاطر این رمان برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات شد اما از پذیرش جایزه سرباز زد.
درباره محمدرضا پارسایار نیز گفتنی است که او از مترجمان حاذق ادبیات فرانسه در کشورمان است و پیش از این اشعاری از بودلر، پل الوار، ژاک پرهور، آرتور رمبو و… را به فارسی برگردانده است.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.