دیپلماسی مذهبی عربستان، تجزیه و تحلیل افراطی‌گری را دشوار کرده است. پرسش اینجا است که چرا سلفی‌گری – که ناشکیباترین نوع اسلام سیاسی امروز به شمار می‌آید – در گوشه‌وکنار جهان رواج پیدا کرده است.

کتابی که در دست دارید، از همکاری رژیم عربستان و سلفی‌های افراطی که اشاعه‌دهندة جهاد موردنظر وهابیت هستند، پرده برمی‌دارد.

سال‌هاست که رژیم سعودی منابع مالی موردنیاز مدارس دینی، مساجد و مؤسسات بین‌المللی را تأمین و درنتیجه اسلام‌گرایان افراطی را در کشورهای دیگر تغذیه می‌کند. این روند پس از پیروزی انقلاب ایران و استقرار نظام سیاسی شیعی در این کشور، شدت گرفته و به تحولات و حوادث دامنه‌داری انجامیده است.

کتاب حاضر، تصویری کلی، پرجزئیات و محققانه از دیپلماسی ایدئولوژیک حکومت عربستان ارائه کرده است.

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.