روتخر برخمان با استقلال کامل فکری و با بهره‌مندی از علم تاریخ، فرصتی در اختیار ما قرار می‌دهد تا آیندۀ بسیار روشن‌تری از آنچه تاکنون تصور کرده‌ایم بسازیم.

تیموتی اسنایدر، نویسندۀ کتاب‌های خودکامگی و در مسیر ناآزادی

تاریخ امیدبخش نوع بشر اثری بی‌نظیر و تفکربرانگیز است؛ کتابی که استدلال‌های صریح و کوبندۀ آن به‌طور بالقوه مفاهیم ضمنی گسترده‌ای دربر دارد تا دریابیم که چگونه می‌بایست حکومت‌ها، محیط‌های کار، مدارس و مؤسسات تربیتی و اصلاحی‌مان را طراحی و ساماندهی کنیم. برخمان انسان ساده‌لوح و ناآگاهی نیست. استدلال‌های او برای بازاندیشی دربارۀ رویدادهای تاریخی، ریشه در مطالعات او در فلسفه و علوم اجتماعی دارد. او در این اثر برخی باورهای نادرست را که قرن‌ها بر ذهن بشر حاکم بوده، به چالش می‌طلبد و بی‌اعتباری‌شان را اثبات می‌کند… برخمان یافته‌هایش را به‌تفصیل و به شکلی جذاب ـ که یادآور سبک نوشتار نویسندگان مشهور و مطرح است ـ روایت می‌کند.

باربارا اسپیندل، کریستین ساینس مانیتور

 

روتخر برخمان یکی از اندیشمندان موردعلاقۀ من است. این کتاب، فرضیات بنیادین ما دربارۀ ماهیت نوع بشر را به چالش می‌کشد و جهانی از امکانات و فرصت‌ها به روی ما می‌‌گشاید. تاریخ امیدبخش نوع بشر اثری ساده و درعین‌حال هوشمندانه و تأثیرگذار است.

اندرو یانگ، نویسندۀ کتاب جنگ علیه مردم عادی

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.