• رویداد

    نشان درجه یک هنری به 6 نویسنده و شاعر داده شد. این نشان که پیش از این به یکی دو نویسنده در دولت نهم و دهم داده شده بود، این بار به داستان‌نویسان و شاعرانی از طیف‌های مختلف اهدا شده است.

  • یادداشت

    «پایان رابطه»، عاشقانه‌ترین رمان گراهام گرین، با ترجمه درخشان احد علیقلیان را باید از برجسته‌ترین عاشقانه‌های ترجمه شده به فارسی دانست.

  • گفتگو

    پرویز شهدی آثار نويسندگاني همچون آنتون چخوف، فئودور داستایفسکی، لوران گوده و ماری دیدیه را از فرانسه به فارسي برگردانده و در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده است.گفتگوی روزنامه اعتماد را با وی بخوانید.

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.